تـجـربـهــــ

از سال 1390

قطعا سالها تجربه های گاه موفق و گاه ناموفق ، می تواند کسب و کارها رو سوق به پیشرفتی خارج از ذهن و اراده و دانسته های مدیر فعلی آنها بدهد

09
سابقه کار
700
پروژه های در حال اجرا
140
مشتریان وفادار
280
پروژه تمام شده

پـروژه هـای مـا

چرا ما را انتخاب می کنند

ما پیشینه متنوعی از تبلیغات ، طراحی ، برندسازی ، روابط عمومی ، تحقیق و برنامه ریزی استراتژیک را برای کار در شرکت شما آورده ایم. نه تنها متریال شما بسیار عالی به نظر می رسند . ما مفاهیم را در خلاء ایجاد نمی کنیم آنها مطابق با استانداردهای صنعت شما هستند. و هنگامی که تصویری کاملی از شرکت شما ، مخاطبان هدف و اهداف آن تهیه کنیم ، ما یک برنامه تفصیلی ایجاد خواهیم کرد از جمله تعهد به ماندن در بودجه.

تـیـم مـا

دیجیتال مارکتینگ سپاس

بهمن متولی امام زاده حسین

مذاکرات تجاری بین الملل
دیجیتال مارکتینگ سپاس

ایزد علیزاده

مشاور قرارداد های تجاری داخلی
دیجیتال مارکتینگ سپاس

عابد حسن زاده

مشاور حقوقی امور سازمانها
دیجیتال مارکتینگ سپاس

دکتر مارال اسکندری

مشاور اقتصادی و امور ارزی بین الملل
دیجیتال مارکتینگ سپاس

مهدی مژدهی

سئو/دیجیتال مارکتینگ
دیجیتال مارکتینگ سپاس

آیه کاتبی

قراردادهای تجاری بین الملل
دیجیتال مارکتینگ سپاس

سید عقیل حسینی

مشاور مارکتینگ و توسعه بازار

مـشـتـریـان مـا

مـطالب اخـیـر